Resultat från klubbmästerskap FOK Borås
fältskjutning vapengrupp B 2022-07-02.

 
            Stn 1 2 3 4 5 6 7 8 Poäng Tr/Fi Summa
 
 1 Klara Albertsson    9 10 10 4 9 7 10 8  8 42/25 67 Guld
 2 Åke Nordin       9 0 10 11 9 8 10 9  15 42/24 66
 3 Anna Sambar       5 5 7 11 9 5 4 5  11 30/21 51