FOK Borås                                      
  Militär snabbmatch, Rikstävlingen på Hemortens Banor, 2021                          
                                           
  2021-09-25//Tomas Ånhed                                      
                                           
# Kl. Namn Klubb 10 Sek. 8 Sek. 6 Sek. X Totalt StdM.
Ser.1 Ser.2 Ser.3 Ser.4 Sum. Ser.5 Ser.6 Ser.7 Ser.8 Sum. Ser.9 Ser.10 Ser.11 Ser.12 Sum.
1 CVÄ Sonny Svensson FOK 48 48 49 46 191 46 47 46 50 189 48 48 46 47 189 12 569  
2 CVÄ Kjell Andersson FOK 44 43 45 44 176 47 43 46 46 182 42 38 37 44 161 5 519  
3 CVÄ Janos Amosy FOK 42 46 43 42 173 40 38 47 41 166 32 36 46 36 150 5 489  
4 CVÄ Zajko Hanic FOK 38 31 47 43 159 42 39 43 41 165 28 44 44 41 157 1 481  
                                           
1 CVY Tomas Ånhed FOK 47 49 44 45 185 47 47 48 46 188 45 46 46 41 178 7 551  
2 CVY Åke Nordin FOK 44 44 44 45 177 42 44 43 43 172 44 41 39 42 166 3 515  
                                           
1 A1 Axel Martinsson FOK 44 35 39 42 160 47 43 41 47 178 39 34 31 42 146 3 484  
                                           
1 A2 Klas Ernbert FOK 42 37 34 33 146 37 34 45 42 158 43 47 45 37 172 3 476  
                                           
1 A3 Morgan Friberg FOK 44 46 47 47 184 48 47 49 45 189 46 43 44 40 173 8 546  
2 A3 Åke Nordin FOK 47 49 50 43 189 43 45 48 43 179 43 39 42 42 166 11 534  
3 A3 Robert Sambar FOK 46 46 46 42 180 45 45 43 45 178 32 45 40 41 158 5 516  
4 A3 Mikael Polgary FOK 44 45 41 41 171 41 41 45 43 170 30 40 30 33 133 3 474  
                                           
1 B2 Kjell Andersson FOK 41 39 40 47 167 46 45 43 42 176 41 36 42 44 163 5 506  
                                           
1 B3 Joe Furborg FOK 47 49 49 46 191 47 46 49 47 189 47 47 45 48 187 12 567  
2 B3 Åke Nordin FOK 49 45 45 47 186 47 45 47 45 184 43 40 39 47 169 12 539  
3 B3 Mikael Polgary FOK 45 47 38 41 171 47 37 41 34 159 38 43 40 37 158 6 488  
                                           
1 CD2 Klara Albertsson FOK 43 46 48 45 182 41 44 44 46 175 48 47 45 44 184 5 541  
2 CD2 Anna Sambar FOK 37 42 44 42 165 39 34 39 41 153 45 30 47 44 166 3 484  
                                           
1 C1 Axel Martinsson FOK 45 48 49 45 187 46 47 45 48 186 47 47 46 49 189 9 562  
                                           
1 C2 Klas Ernbert FOK 43 45 45 44 177 39 43 44 39 165 34 42 35 43 154 5 496  
2 C2 Jens Ståhl FOK 24 40 46 47 157 42 44 45 47 178 44 45 36 25 150 7 485  
3 C2 Anders Åkesson FOK 43 34 40 43 160 39 40 44 38 161 43 30 39 37 149 3 470  
                                           
1 C3 Joe Furborg FOK 49 50 50 50 199 49 49 49 50 197 49 48 47 48 192 22 588  
2 C3 Robert Sambar FOK 49 48 48 47 192 48 50 46 46 190 49 46 46 46 187 9 569  
3 C3 Krister Persson FOK 46 48 45 48 187 47 47 49 45 188 47 44 45 50 186 10 561  
4 C3 Morgan Friberg FOK 48 43 47 47 185 48 46 46 44 184 45 47 46 48 186 10 555  
5 C3 Mikael Polgary FOK 47 46 48 46 187 43 48 47 45 183 45 45 41 43 174 8 544  
                                           
1 R3 Morgan Friberg FOK 46 44 48 46 184 48 47 46 48 189 45 44 45 47 181 10 554  
2 R3 Joe Furborg FOK 42 45 46 49 182 46 46 42 47 181 46 47 44 48 185 8 548  
3 R3 Tomas Ånhed FOK 47 44 49 47 187 46 47 48 46 187 37 46 44 44 171 15 545  
4 R3 Mikael Polgary FOK 41 45 44 44 174 37 43 48 43 171 45 39 41 46 171 6 516  
5 R3 Åke Nordin FOK 39 38 42 36 155 41 42 46 44 173 46 36 41 38 161 5 489  
                                           
  Lagtävling                                  
  A Åke Nordin 534 1596                                  
    Morgan Friberg 546                                    
    Robert Sambar 516                                    
                                           
  B Joe Furborg 567 1594                                  
    Åke Nordin 539                                    
    Mikael Polgary 488                                    
                                           
  C Joe Furborg 588 1719                                  
    Robert Sambar 569                                    
    Axel Martinsson 562                                    
                                           
  R Joe Furborg 548 1647                                  
    Morgan Friberg 554                                    
    Tomas Ånhed 545                                    
                                           
  DC Klara Albertsson 541 1025                                  
    Anna Sambar 484                                    
                                           
  VYC Åke Nordin 515 1066                                  
    Tomas Ånhed 551                                    
                                           
  VYÄ Sonny Svensson 569 569                                  
    Lasse Larsson 0                                    
                                           
UTOM TÄVLAN
1 CVÄ Zajko Hanic FOK 40 42 38 43 163 48 43 44 38 173 36 48 46 45 175 4 511  
2 CVÄ Zajko Hanic FOK 43 42 46 44 175 36 39 40 37 152 27 42 43 45 157 3 484  
                                           
1 CVY Tomas Ånhed FOK 43 47 43 44 177 45 30 46 47 168 40 43 42 38 163 3 508  
2 CVY Matti Kirilov FOK 47 46 46 40 179 46 42 46 29 163 37 35 41 38 151 4 493  
                                           
1 A1 Axel Martinsson FOK 35 29 35 43 142 40 43 42 37 162 36 35 43 41 155 2 459  
2 A1 Anders Björk FOK 26 32 45 45 148 41 41 39 39 160 38 44 29 32 143 4 451  
                                           
1 A2 Allan Bergman BPS 42 44 43 45 174 39 39 42 44 164 36 34 37 42 149 3 487  
                                           
1 C1 Axel Martinsson FOK 48 48 46 49 191 46 48 50 48 192 47 49 47 44 187 17 570  
2 C1 Anders Heintz BPS 30 36 38 40 144 33 29 41 45 148 34 38 34 34 140 2 432  
                                           
1 C2 Caj Wessand FOK 44 47 44 46 181 44 44 44 42 174 46 44 34 44 168 7 523  
2 C2 Klas Ernbert FOK 42 41 42 41 166 44 45 46 42 177 34 34 40 43 151 2 494  
                                           
1 C3 Robert Sambar FOK 46 48 50 48 192 49 48 49 44 190 48 46 46 47 187 12 569  
2 C3 Krister Persson FOK 45 46 46 47 184 46 48 48 46 188 44 48 44 44 180 11 552