Resultat från klubbmästerskap FOK Borås
fältskjutning vapengrupp R 2021-10-02.

 
            Stn 1 2 3 4 5 6 7 8 Poäng Tr/Fi Summa
 
 1 Tomas Ånhed       9 8 12 12 8 9 10 8  11 45/31 76
 2 Rolf Hallman      8 9 12 12 9 9 8 9  14 46/30 76
 3 Sonny Svensson     9 8 12 12 7 9 10 9  2 46/30 76
 4 Joe Furborg       7 9 9 10 9 9 10 8  7 44/27 71
 5 Krister Persson     8 8 8 10 9 8 10 8  7 41/28 69
 6 Per Hansson       6 9 10 12 8 9 6 9  6 41/28 69
 7 Klara Albertsson    7 5 8 10 9 9 10 9  8 40/27 67