Resultat från klubbmästerskap FOK Borås
fältskjutning vapengrupp B 2020-06-27.

 
            Stn 1 2 3 4 5 6 7 Poäng Tr/Fi Summa
 
 1 Åke Nordin       9 8 12 10 9 8 8  26 40/24 64
 2 Krister Persson     9 10 12 10 9 6 6  31 38/24 62
 3 Robert Sambar      9 9 8 10 9 5 6  28 34/22 56
 4 Per Hansson       8 10 8 10 6 5 9  24 34/22 56
 5 Anna Sambar       5 7 8 6 2 2 2  11 17/15 32