FOK Borås
Kretstävling i Militär snabbmatch vgrp B, 20 juni 2017
Åke Nordin 2017-06-20
# Namn Klass Klubb 10 Sek. 8 Sek. 6 Sek. X Totalt Stdm
        1 2 3 4 Sum 5 6 7 8 Sum 9 10 11 12 Sum      
1 Klara Albertsson 2 FOK 44 46 47 49 186 46 42 44 42 174 45 37 46 42 170 10 530  
                                           
1 Joe Furborg 3 FOK 50 48 47 48 193 49 49 47 47 192 47 49 47 49 192 13 577 S
2 Åke Nordin 3 FOK 49 48 49 48 194 49 48 45 47 189 43 48 47 45 183 13 566 S
3 Tomas Ånhed 3 FOK 39 47 43 45 174 45 44 46 47 182 46 48 49 44 187 8 543 B
4 Krister Persson 3 FOK 48 39 47 48 182 38 46 46 45 175 39 40 43 45 167 6 524  
5 Per Hansson 3 FOK 46 42 48 44 180 43 49 41 44 177 37 34 47 41 159 8 516  
                                           
1 Sören Wahlberg Vy FOK 46 46 45 44 181 44 44 48 44 180 46 46 45 43 180 9 541 B
2 Matti Kirilov Vy FOK 41 40 44 35 160 45 42 38 43 168 41 41 41 36 159 5 487  
                                           
1 Sonny Svensson FOK 48 47 47 47 189 44 43 48 47 182 45 47 46 46 184 6 555 B
2 Kjell Andersson FOK 47 45 43 32 167 41 46 45 44 176 47 49 40 46 182 2 525  
                                           
  C-vapen                                        
1 Björn Fred 1 FOK 25 38 46 43 152 37 46 41 44 168 43 42 44 42 171 1 491  
2 Sonny von Schedvin 1 FOK 32 34 37 40 143 29 31 40 31 131 27 44 14 40 125 2 399  
                                           
1 Caj Wessand 2 FOK 47 45 47 49 188 48 41 46 47 182 45 46 49 46 186 8 556 B
2 Kristofer Odehammar 2 FOK 49 46 45 46 186 45 48 47 40 180 43 42 44 43 172 13 538  
3 Hasret Bronja 2 FOK 49 47 46 48 190 44 46 43 42 175 45 41 33 36 155 5 520  
                                           
1 Göran Ragnarsson FOK 43 45 44 47 179 43 42 44 49 178 46 44 48 45 183 8 540 B
                                           
.