FOK Borås
Fältskjutning. Kretstävling 5, 15 augusti 2017
170815/Åke Nordin
# Namn Klubb Vgrp Kl. Stn.1 Stn.2 Stn.3 Stn.4 Stn.5 Stn.6 Stn.7 Stn.8 Poäng Summa StdM
1 Mikael Svennungsson Alingsås Ksf A 1 4 4 7 2 8 2 6 5 21 38  
                               
1 David Säll FOK Borås A 2 5 8 8 7 7 5 6 6 37 52  
                               
1 Åke Nordin FOK Borås A 3 7 8 10 8 10 9 10 9 64 71 S
2 Joe Furborg FOK Borås A 3 7 8 9 8 10 9 10 9 60 70 B
3 Krister Persson FOK Borås A 3 7 8 10 7 10 9 10 8 60 69 B
4 Ken Tornängen FOK Borås A 3 7 7 6 8 10 9 10 8 47 65  
5 Claes Berg FOK Borås A 3 6 6 9 5 10 8 8 9 48 61  
6 Per Hansson FOK Borås A 3 7 7 5 6 10 9 8 9 48 61  
7 Per Ingloff FOK Borås A 3 7 8 4 7 10 6 10 8 49 60  
8 Peter Hjortstam Alingsås Ksf A 3 6 3 4 6 9 7 10 9 40 54  
                               
1 Åke Nordin FOK Borås B 3 7 9 10 8 10 9 10 9 66 72 B
2 Klara Albertsson FOK Borås B 3 7 9 10 6 10 9 10 9 59 70 B
3 Per Hansson FOK Borås B 3 7 7 10 6 10 8 9 8 54 65  
4 Joe Furborg FOK Borås B 3 7 9 7 6 10 7 10 8 51 64  
5 Krister Persson FOK Borås B 3 7 5 9 4 10 9 8 9 56 61  
6 Per Ingloff FOK Borås B 3 7 6 7 5 9 7 10 9 38 60  
                               
1 Peter Bergetti FOK Borås C 1 7 9 4 8 10 6 8 9 45 61  
2 Håkan Berglund FOK Borås C 1 7 7 5 6 6 8 5 6 48 50  
3 Mikael Svennungsson Alingsås Ksf C 1 6 7 0 2 8 0 7 8 31 38  
                               
1 David Säll FOK Borås C 2 7 9 8 8 10 9 10 8 61 69 S
2 Jens Ståhl FOK Borås C 2 7 8 6 8 7 8 4 8 38 56  
3 Glenn Schultz FOK Borås C 2 7 6 4 4 10 8 7 8 54 54  
                               
1 Rolf Hallman FOK Borås C 3 7 7 8 8 10 8 9 9 59 66 B
2 Klara Albertsson FOK Borås C 3 6 9 9 5 8 9 10 8 46 64  
3 Ken Tornängen FOK Borås C 3 7 9 7 4 10 9 8 9 50 63  
4 Claes Berg FOK Borås C 3 7 7 7 5 10 8 8 9 43 61  
                               
1 Davor Gaupp FOK Borås C 7 8 8 6 9 9 10 8 51 65 B
2 Sonny Svensson FOK Borås C 7 8 5 7 2 9 10 9 37 57  
                               
1 Peter Hjortstam Alingsås Ksf R 3 7 7 10 7 10 9 10 9 56 69