FOK Borås
Fältskjutning. Kretstävling 4, 29 juni 2017
170703/Åke Nordin
# Namn Klubb Vgrp Kl. Stn.1 Stn.2 Stn.3 Stn.4 Stn.5 Stn.6 Stn.7 Stn.8 Poäng Summa StdM
1 Ken Tornängen FOK Borås A 3 7 7 8 7 8 8 8 7 36 60 B
2 Claes Berg FOK Borås A 3 6 7 9 9 9 8 6 4 27 58  
3 Caj Wessand FOK Borås A 3 4 6 9 8 4 9 8 4 16 52  
                               
1 Tobias Eckerlid Ulricehamns Pk B 3 7 7 7 7 11 7 8 6 50 60  
                               
1 Björn Lundberg FOK Borås R 2 5 6 8 7 4 9 7 5 15 51  
                               
1 Per Hansson FOK Borås R 3 7 8 10 9 9 9 8 7 40 67 B
2 Krister Persson FOK Borås R 3 7 7 10 9 9 9 7 7 48 65 B
3 Morgan Friberg FOK Borås R 3 7 8 10 9 9 9 8 5 39 65 B
4 Rolf Hallman FOK Borås R 3 7 8 10 8 7 9 7 7 47 63  
5 Sören Wahlberg FOK Borås R 3 7 6 10 9 9 9 6 6 53 62  
6 Joe Furborg FOK Borås R 3 7 6 10 9 7 8 7 7 45 61  
7 Åke Nordin FOK Borås R 3 7 7 7 7 11 7 8 6 50 60  
                               
1 Peter Bergetti FOK Borås C 1 7 8 10 9 11 9 8 6 53 68 S
2 Håkan Berglund FOK Borås C 1 7 5 9 7 7 4 5 7 33 51  
3 Allan Bergman Borås Ps C 1 7 6 6 8 9 8 4 0 35 48  
                               
1 Kim Christensen Borås Ps C 2 7 8 4 9 9 9 8 5 48 59  
2 Björn Lundberg FOK Borås C 2 7 7 7 8 9 8 8 4 44 58  
3 Glenn Schultz FOK Borås C 2 7 6 10 6 7 9 8 3 26 56  
                               
1 Krister Persson FOK Borås C 3 7 8 10 9 11 9 8 7 45 69 S
2 Tobias Eckerlid Ulricehamns Pk C 3 7 7 10 9 11 9 8 7 38 68 S
3 Joe Furborg FOK Borås C 3 7 8 10 8 11 9 8 6 61 67 B
4 Åke Nordin FOK Borås C 3 7 8 10 9 9 9 7 7 47 66 B
5 Per Hansson FOK Borås C 3 7 8 8 9 9 9 8 6 40 64 B
6 Klara Albertsson FOK Borås C 3 7 4 10 9 11 7 8 7 32 63 B
7 Caj Wessand FOK Borås C 3 7 8 9 9 7 9 7 6 38 62  
8 Morgan Friberg FOK Borås C 3 7 8 7 8 11 9 8 4 36 62  
9 Claes Berg FOK Borås C 3 7 8 10 5 9 8 7 7 30 61  
10 Ken Tornängen FOK Borås C 3 7 8 10 8 5 9 8 5 51 60  
11 Maria Svensson Ulricehamns Pk C 3 7 6 9 7 9 8 8 6 36 60  
12 Rolf Hallman FOK Borås C 3 7 6 8 4 11 8 7 6 34 57  
                               
1 Sören Wahlberg FOK Borås C Vy 7 6 10 8 7 9 7 6 31 60  
2 Falco Güldenpfennig FOK Borås C Vy 3 5 2 5 3 4 7 3 11 32  
                               
1 Sonny Svensson FOK Borås C 7 8 8 9 11 8 8 6 36 65 B
2 Davor Gaupp FOK Borås C 7 8 7 9 11 9 4 5 45 60  
3 Janos Amosy FOK Borås C 6 8 9 7 4 8 8 7 24 57  
4 Göran Ragnarsson FOK Borås C 7 8 7 7 6 9 5 6 34 55  
5 Sture Larsson-Jones Ulricehamns Pk C 6 6 5 7 5 6 7 5 27 47  
6 Lars Larsson FOK Borås C 3 2 4 2 6 2 2 6 4 27