FOK Borås
Fältskjutning. Kretstävling 4, 30 juni 2016
160630/Åke Nordin
# Namn Klubb Vgrp Kl. Stn.1 Stn.2 Stn.3 Stn.4 Stn.5 Stn.6 Stn.7 Stn.8 Poäng Summa StdM
1 Henrik Mikylasti Borås Ps A 1 8 6 4 8 2 0 6 7 12 41  
                               
1 Henrik Attila Borås Ps C 1 9 8 8 7 10 8 8 6 14 64  
2 Kennet Alklind FOK Borås C 1 4 3 7 6 6 10 8 4 3 48  
3 Peter Janus FOK Borås C 1 2 4 4 10 7 4 8 6 10 45  
4 Mattias Lindberg FOK Borås C 1 2 3 7 4 2 7 6 6 6 37  
                               
1 Per Grann FOK Borås C 2 9 7 8 9 6 8 10 8 32 65  
2 Niklas Arabäck FOK Borås C 2 8 6 10 9 9 4 8 5 12 59  
3 Ann-Catrine Assarsjö FOK Borås C D2 9 6 8 2 2 6 4 5 7 42  
                               
1 Joe Furborg FOK Borås C 3 9 8 12 11 11 12 10 8 46 81 S
2 Krister Persson FOK Borås C 3 8 8 12 11 11 12 10 8 45 80 S
3 Åke Nordin FOK Borås C 3 9 7 12 11 11 12 10 8 29 80 S
4 Ken Tornängen FOK Borås C 3 9 8 10 11 11 12 10 8 18 79 B
5 Klara Albertsson FOK Borås C D3 9 8 12 11 9 10 10 8 43 77 B
6 Tomas Ånhed FOK Borås C 3 9 6 12 11 11 10 9 8 31 76 B
7 Björn Johansson FOK Borås C 3 9 4 10 11 11 12 10 8 33 75  
8 Johan Tylestrand FOK Borås C 3 9 8 12 11 9 10 8 8 17 75  
9 Caj Wessand FOK Borås C 3 9 3 6 11 11 12 10 6 17 68  
10 Rolf Hallman FOK Borås C 3 9 6 11 10 9 8 8 7 16 68  
11 Per Hansson FOK Borås C 3 9 7 10 10 9 6 8 8 22 67  
                               
1 Manne Danfelter FOK Borås C Vy 8 5 6 11 6 10 8 5 6 59  
2 Sören Wahlberg FOK Borås C Vy 9 3 12 5 5 8 8 7 19 57  
                               
1 Sonny Svensson FOK Borås C 9 8 10 11 11 12 10 8 38 79 B
2 Göran Ragnarsson FOK Borås C 9 8 8 11 12 4 8 7 10 67  
                               
1 Peter Janus FOK Borås R 1 5 5 2 6 2 7 4 5 3 36  
                               
1 Per Grann FOK Borås R 2 9 8 10 6 4 8 2 7 24 54  
                               
1 Sören Wahlberg FOK Borås R 3 9 7 10 11 9 10 10 8 29 74 B
2 Rolf Hallman FOK Borås R 3 8 7 10 4 10 10 10 8 32 67 B
3 Åke Nordin FOK Borås R 3 8 7 12 11 8 4 6 8 15 64  
4 Joe Furborg FOK Borås R 3 5 5 12 9 11 4 10 7 33 63  
5 Johan Tylestrand FOK Borås R 3 7 5 8 6 11 10 8 6 25 61  
6 Klara Albertsson FOK Borås R 3 7 6 10 0 10 5 8 8 26 54