FOK Borås
Fältskjutning. Klubbtävling 3            7 maj 2015
150507/Åke Nordin
# Namn Klubb Vgrp Kl. Stn.1 Stn.2 Stn.3 Stn.4 Stn.5 Stn.6 Stn.7 Stn.8 Poäng Summa .
1 Daniel Maurits FOK A 1 6 5 5 7 4 8 8 8 31 51
2 Hasret Bronja FOK A 1 5 2 5 2 6 4 2 3 4 29
                             
1 Klara Albertsson FOK A 2 8 7 5 8 7 8 7 8 24 58
                             
1 Per Ingloff FOK A 3 8 8 10 7 8 8 7 8 28 64
2 Joe Furborg FOK A 3 8 8 6 7 9 9 8 7 29 62
3 Ken Tornängen FOK A 3 6 8 6 7 8 9 7 8 31 59
                             
1 Daniel Maurits FOK C 1 8 7 6 8 8 8 8 8 35 61
2 Anna Vahlberg FOK C D1 8 6 5 8 6 9 8 8 40 58
3 Hasret Bronja FOK C 1 6 6 5 9 7 7 8 7 37 55
                             
1 Klara Albertsson FOK C D2 8 4 10 8 6 8 8 8 40 60
2 Keld Petersen FOK C 2 7 8 7 9 7 8 5 7 37 58
3 Jens Ståhl FOK C 2 8 7 9 3 7 8 8 8 29 58
                             
1 Åke Nordin FOK C 3 8 8 10 9 9 9 8 8 50 69
2 Morgan Friberg FOK C 3 8 8 10 9 7 9 8 7 47 66
3 Krister Persson FOK C 3 8 8 10 9 6 9 8 8 45 66
4 Rolf Hallman FOK C 3 8 6 10 9 9 9 8 6 40 65
5 Joe Furborg FOK C 3 8 5 9 9 7 9 8 8 50 63
6 Johan Tylestrand FOK C 3 8 8 6 9 7 9 8 8 46 63
7 Per Hansson FOK C 3 8 8 5 9 9 9 8 7 45 63
8 Caj Wessand FOK C 3 8 7 9 9 9 9 6 6 42 63
9 Per Ingloff FOK C 3 8 7 6 9 8 9 8 7 43 62
10 Ken Tornängen FOK C 3 8 4 8 9 9 7 8 8 46 61
11 Björn Lundberg FOK C 3 8 6 5 8 9 9 8 8 41 61
12 Tomas Ånhed FOK C 3 8 8 3 9 8 9 8 7 49 60
13 Ann-Catrine Assarsjö FOK C D3 6 3 8 5 7 2 6 8 22 45
                             
1 Sören Wahlberg FOK C Vy 8 7 10 9 7 9 8 8 45 66
                             
1 Davor Gaupp FOK C 8 7 10 9 8 9 8 8 46 67
2 Göran Ragnarsson FOK C 8 6 10 9 8 9 8 8 45 66
3 Lars Larsson FOK C 6 5 2 4 4 8 6 8 15 43
                             
1 Anna Vahlberg FOK R 1 0 2 5 0 2 2 6 3 13 20
                             
1 Per Kullberg BPS R 2 7 7 6 5 7 9 5 7 13 53
2 Jens Ståhl FOK R 2 4 7 3 7 7 7 5 5 20 45
3 Keld Petersen FOK R 2 6 2 8 3 6 5 2 7 7 39
                             
1 Åke Nordin FOK R 3 8 8 10 9 9 7 8 8 40 67
2 Tomas Ånhed FOK R 3 8 7 7 9 9 9 8 8 49 65
3 Krister Persson FOK R 3 8 7 8 9 8 9 7 8 30 64
4 Rolf Hallman FOK R 3 6 8 10 7 8 7 8 8 41 62
5 Per Hansson FOK R 3 7 5 8 8 9 9 8 8 31 62
6 Björn Lundberg FOK R 3 8 8 8 9 7 8 6 8 31 62
7 Sören Wahlberg FOK R 3 7 6 7 9 7 9 8 8 52 61
8 Morgan Friberg FOK R 3 8 8 6 8 7 9 7 8 36 61
9 Caj Wessand FOK R 3 7 7 6 7 9 9 7 7 23 59
10 Ann-Catrine Assarsjö FOK R 3 7 5 5 4 7 8 6 8 18 50
                             
.