FOK Borås
Fältskjutning. Klubbtävling 2            30 april 2015
150430/Åke Nordin
# Namn Klubb Vgrp Kl. Stn.1 Stn.2 Stn.3 Stn.4 Stn.5 Stn.6 Stn.7 Stn.8 Poäng Summa .
                             
1 Klara Albertsson FOK A 2 3 7 10 8 9 7 8 9 25 61
                             
1 Ken Tornängen FOK A 3 6 6 10 6 5 7 7 8 23 55
                             
1 Åke Nordin FOK B 3 9 8 12 9 9 7 9 10 38 73
2 Per Ingloff FOK B 3 8 8 12 7 11 7 9 9 31 71
3 Joe Furborg FOK B 3 9 4 12 9 11 7 9 10 27 71
4 Per Hansson FOK B 3 8 8 10 9 8 7 9 8 27 67
5 Krister Persson FOK B 3 2 8 12 9 11 7 8 7 28 64
                             
1 Kristofer Odehammar FOK C 2 8 8 12 6 9 7 9 8 28 67
2 Klara Albertsson FOK C 2 6 5 10 9 11 7 9 9 29 66
3 Claes Berg FOK C 2 9 7 6 9 9 6 9 10 30 65
                             
1 Åke Nordin FOK C 3 9 8 12 9 11 7 9 10 29 75
2 Rolf Hallman FOK C 3 8 8 12 9 11 7 8 8 29 71
3 Ann-Catrin Assarsjö FOK C 3 8 8 10 9 11 7 9 9 23 71
4 Krister Persson FOK C 3 8 6 10 9 11 7 9 9 34 69
5 Joe Furborg FOK C 3 5 7 10 9 11 7 9 10 31 68
6 Per Ingloff FOK C 3 4 7 12 9 11 7 8 10 26 68
7 Ken Tornängen FOK C 3 8 7 12 9 11 7 9 5 23 68
8 Per Hansson FOK C 3 8 7 7 10 9 12 10 5 21 68
                             
1 Per Hansson FOK R 3 7 8 10 8 11 7 6 9 30 66
2 Ann-Catrin Assarsjö FOK R 3 9 5 8 9 11 6 7 8 11 63
                             
.