fok_logo_bigger

Föreningen för Olympisk Kortdistansskjutning Borås

 Box 11, 503 05  Borås

I N B J U D A N

 

FOK Borås har härmed nöjet att inbjuda till de nationella poängfältskjutningarna Vinterfält 1 och Vinterfält 2.

 

 

 

Tävlingsdagar:   Söndagarna den 20 februari och den 13 mars 2022.

 

Tävlingsplats:     Borås Pistolskyttars skjutbanor i Kråkered, strax söder om Borås.

 

Vägvisning:         Kör RV 27 mot Karlskrona, tag av till höger mot Kråkered i den första rondellen efter korsningen med RV 41, alternativt till vänster före RV 41 om man kommer från sydväst. Fortsätt förbi infarten till golfbanan. Sväng därefter till vänster vid skylt G:a Kindsbanan. Skjutbanan ligger sedan på vänster sida efter cirka 1 kilometer. Parkera på planen strax innan, se P-skylt. Samåk gärna. Trångt med parkeringar. Sök på Borås Pistolskyttar i Googel maps. Koordinater 57.664817, 12.959532, adress Östra Granbäcksvägen 15. Se även FOK:s vägvisningsskyltar.

 

Tävlingsorg:       Tävlingsledare: Åke Nordin, tfn 070-888 51 71, ake.nordin@fokboras.se, biträdande tävlings­ledare: Hart­wig Krüger, tävlingssekreterare: Björn Lundberg, bl@svitjod.net, banläggare: Joe Furborg. Jury anslås tävlingsdagen.

 

Omfattning:        8 stationer om 6 skott = 48 skott. Ta med reserv för eventuell omskjutning. Start i max tre vapen­grupper medges.

                           

Anmälan:    1.     Föranmälan görs via vår hemsida https://fokus.fokboras.se/ senast den 19/2 respektive 12/3. Anmälan till Vinterfält 1 öppnar fyra veckor före tävlingen och till Vinterfält 2 efter att Vinter­fält 1 genomförts. OBS! Maila tävlingssekreteraren om problem uppstår med att anmäla skyttar som nyli­gen fått pistol­skytte­kortet utfärdat.

 

                     2.     Efteranmälan tas emot i mån av plats tävlingsdagen.

 

                            Föranmäld skytt anmäler sig till tävlingssekretariatet och betalar startavgiften senast 15 minuter innan start, annars går platsen till efteranmälan.

 

Startavgift:         Kr 130:- per start. Avgiften betalas kontant eller med Swish på plats tävlingsdagen.

 

Vapen:                 Endast av Sven­ska Pistolskytte­förbundet god­kända vapen i vapengrupperna A, B, C och R enligt upplaga 19 av Skjut­handboken får användas. Vapenkon­troll genomförs stickprovsvis.

 

Klasser:               Alla klasser och vapengrupper enligt Skjuthandboken.

 

Priser:                 Efter Vinterfält 1 skickar vi ut penningpriser via Swish till de telefonnummer som man anger när man skapar sitt konto i FOKus. Kontrollera gärna att ditt nummer stämmer efter att du loggat in och anmält dig. Klicka på ”Hem” och sedan på ”Min information”. Vid Vinterfält 2 utdelas hederspriser (ost) till bästa ¼ i varje klass omedelbart efter tävlingen. Ej avhämtade priser tillfaller arrangören.

 

Servering:           Servering kommer att anordnas i sedvanlig ordning.

 

Covid-19:            Om du valt att inte vaccinera dig, för din egen och vår trygghet, avstå tävlingen. Om du känner dig förkyld strax innan tävlingen, avanmäl dig i FOKus så kan platsen gå till någon annan.

 

Övrigt:                Med tanke på den senaste tidens vinterväder anbefalles varm klädsel.