fok_logo_bigger

Föreningen för Olympisk Kortdistansskjutning Borås

 Box 11, 503 05  Borås

I N B J U D A N

 

FOK Borås har härmed nöjet att inbjuda till de nationella poängfältskjutningarna Vinterfält 1 och Vinterfält 2.

 

 

Tävlingsdagar:   Söndagarna den 16 februari och den 8 mars 2020.

 

Tävlingsplats:     Skjutbanorna i Rydal, Marks kommun. Beräknad patrullstig 1,6 km.

 

Vägvisning:        Från norr: Kör RV 41 och sväng av mot Viskafors, följ skyltning mot Rydal och fortsätt genom Svaneholm och Seglora. Väl framme i Rydal sväng vänster vid ett vitt hus vilket är den första vägen inom samhället, benämnd Skyttevägen.

Från söder: Kör RV 41 till Trafikplats Kinna. Sväng av och följ skyltning mot Rydal, förbi Kinna järnvägsstation och rakt fram i den rondell som därefter följer. Fortsätt genom Rydal sväng till höger efter ett vitt hus, gatuskylt Skyttevägen.

GPS: N 57,559610 E 12,703813. Se även FOK:s vägvisningsskyltar.

 

Tävlingsorg:       Tävlingsledare: Åke Nordin, tfn 070-888 51 71, ake.nordin@fokboras.se, biträdande tävlings­ledare: Hart­wig Krüger, tävlingssekreterare: Björn Lundberg, bl@svitjod.net, banläggare: Sonny Svensson och Tomas Ånhed. Jury anslås tävlingsdagen.

 

Omfattning:       8 stationer om 6 skott = 48 skott. Ta med reserv för eventuell omskjutning. Start i max tre vapen­grupper medges.

                           

Anmälan:    1.    Föranmälan görs via vår hemsida https://fokus.fokboras.se/ senast den 15/2 respektive 7/3. Anmälan till Vinterfält 1 öppnar fyra veckor före tävlingen och till Vinterfält 2 efter att Vinter­fält 1 genomförts. OBS! Maila tävlingssekreteraren om problem uppstår med att anmäla skyttar som nyli­gen fått pistol­skytte­kortet utfärdat.

 

                     2.     Efteranmälan tas emot i mån av plats tävlingsdagen.

 

                            Föranmäld skytt anmäler sig till tävlingssekretariatet och betalar startavgiften senast 15 minuter innan start, annars går platsen till efteranmälan.

 

Startavgift:         Kr 120:- per start. Avgiften betalas kontant eller med Swish på plats tävlingsdagen.

 

Vapen:                Endast av Sven­ska Pistolskytte­förbundet god­kända vapen i vapengrupperna A, B, C och R enligt upplaga 18 av Skjut­handboken får användas. Vapenkon­troll skall genomföras i god tid före start.

 

Klasser:              Alla klasser och vapengrupper enligt Skjuthandboken.

 

Priser:                 Omedelbart efter tävlingens slut utdelas hederspriser till bästa ¼ i varje klass. Ej avhämtade priser tillfaller arrangören.

 

Servering:           Servering kommer att anordnas i sedvanlig ordning.

 

Övrigt:                Med tanke på det myckna regnandet under den senaste tiden anbefalles stövlar. Markerna var mycket blöta vid besiktningen av terrängen den 10/1, men vädret kan ändras till tävlingsdagarna.