fok_logo_bigger

Föreningen för Olympisk Kortdistansskjutning Borås

 Box 11, 503 05  Borås

I N B J U D A N

 

FOK Borås tillsammans med Borås Pistolskyttar har härmed nöjet att inbjuda till Kretsmästerskap i fältskjutning.

 

 

 

 

Tävlingsdag:   Lördagen den 2 maj.

 

Tävlingsplats: Borås Pistolskyttars skjutbana i Kråkered strax söder om Borås.

 

Vägvisning:     RV 27 mot Karlskrona, tag av till höger mot Kråkered i den första rondellen efter korsningen med RV 41. Fortsätt förbi infarten till golfbanan. Sväng därefter vänster vid skylt ”G:a Kindsbanan”. Skjutbanan ligger sedan på vänster sida efter cirka 1 kilometer. Sök på Borås Pistolskyttar i Google maps. Koordinater 57.664817, 12.959532, adress Östra Granbäcksvägen 15. Samåk gärna. Det är inte gott om parkeringsplatser.

 

Omfattning:    8 stationer om 6 skott, d.v.s. 48 skott.  Ta med ammunition för eventuell sär­skjut­ning. Särskjutning sker för alla vapengrupper när sista patrull skjutit klart.

 

Banläggare:    Joe Furborg, joe.furborg@gmail.com.

 

Klasser:           Enligt skjuthandboken. Mästerskapsmedaljer utdelas i Öppen klass A, B, C och R, Damer och Veteraner.

 

Lagtävling:     Klubblag vapengrupp C med 3 skyttar i varje lag.

 

Anmälan:        Föranmälan via FOKus, https://fokus.fokboras.se/. Sista anmälningsdag 1 maj. Efteranmälan på plats tävlingsdagen.

 

Startavgift:      Kr 60:- per start. Avgiften betalas kontant eller med Swish på plats tävlingsdagen. Lagtävlingen har ingen startavgift.

 

Vapen:             Endast av Sven­ska Pistolskytte­förbundet god­kända vapen i vapengrupperna A, B, C och R enligt upplaga 18 av Skjut­handboken får användas. Vapenkon­troll kan genomföras som stickprovskontroll.

 

Priser:              Kretsens medaljer, som kommer att utdelas vid ett senare tillfälle.

 

Bemanning:    Stationerna kommer i huvudsak att sakna bemanning. Skyttarna svarar själva för skjutledning och markering. Ta med tidtagarur eller annan lämplig klocka.

 

Servering:        Enklare servering kommer att anordnas.

 

VÄLKOMNA!