Snabbskjutning (Duell)

Avstånd: 25 m
Enhandsfattning; 45grader utgångställning innan varje skott
Antal skott per serie: 5
Antal serier: en provserie + 6 tävlingsserier

Då skjutningen skall börja är tavlan bortsvängd från skytten. Armen skall vara sänkt mot marken i 45 grader.
Tavlan vänds fram och är frame i 3 sekunder; under den tiden skall vapnet lyftas och ett skott avfyras.När tavlan svängs bort
sänks armen på nytt till 45 grader i väntan på nästa visning. Pausen mellan visningar är 7 sekunder.

Hela förloppet under en serie följer enligt tabellen:

tavlan bortvänd

visas

bortvänd

visas

bortvänd

visas

bortvänd

visas

bortvänd

visas

bortvänd

innan skjutningen

3 sek

7 sek

3 sek

7 sek

3 sek

7 sek

3 sek

7 sek

3 sek

serie slut

1 skott

45 gr

1 skott

45 gr

1 skott

45 gr

1 skott

45 gr

1 skott

 

Snabbskjutningstavla
5-ringad
Mått 60x60 cm
Tian är 10 cm

Extra markering av mitten i höjdled
med horisontel vit linje                             Tillbaka till huvudmeny