Medlemsansökningsblankett


Medlemsavgift:
(år 2019)
Seniorer   -------------------- ---    650 kronor
Junior (tom det år man fyller 20) --  200 kronor
Passiv medlem (stödmedlem)-- ---  150 kronor
Passiv junior (tom 20 år)-- --- ---     50 krono
Medlemsavgift skickas till FOK:s plustgiro 280986-1; glöm inte att skriva namn, persnr. samt "medlemsavgift 2017"


Att prova skytte
  Alla som vill prova skjuta är välkomna till en av våra anläggningar oberoende av ålder och naturligtvis oberoende av kön (det finns flera "tjejer", medlemmarna i vår klubb, som kan "sopa banan" med många manliga kolleger). Man behöver varken vapen eller vapenlicens, inte heller erfarenhet eller vapenkunskap för att prova, det finns instruktörer som hjälper gärna.

      Hagelskytte
Man skjuter på lerduvebana (se - Hitta banan )

Flera möjligheter finns:

-

Skytte mot flygande duvor som kastas med speciella kastmaskiner. Tre stationer finns, två med så kallade "frånduvor" för nybörjare samt träning för jägarexamen och en trapbana för mer avancerad träning med varierande svårighetsgrader och tävlingar

-

Skytte mot löpande rådjur

-

Skytte mot löpande hare

-

Skytte från båt (ingen riktig båt, men den gungar som en riktig).
Anmärkning - båten är numera fast, gungande båt tillåts inte av polisens banbesiktningsman.

Företag, föreningar, jaktlag och andra organisationer kan hyra banan utom ordinarie öppettider för en rolig upplevelse och här kan alla jaktintresserade erbjudas skjutning under olika förhållanden samt umgås under trivsamma former (möjlighet till grillning samt bord och bänkar på vind- och regnskyddat plats). Ansvarig skjutledare samt instruktörer ställs till förfogande. Ammunition och lerduvor ingår i priset. Vapen ställs till förfogande vid behov.

Man betalar endast för ammunition (ask med 25 patroner), övriga kostnader (lerduvor, kastmaskiner, klubbens vapen, anläggningar, el) är inräknade i ammunitionspriset (värt att veta - all personal arbetar ideellt!).
Priser (år 2016 - oförändrade sedan 2011! ):

 Medlemmar

80 kr / ask

 Ungdomar under 20 år

70 kr / ask

 Icke medlemar (äldre än 20 år)

100 kr / ask

 Hyrd bana utom ordinarie öppettider
(företag, föreningar, jaktlag)

Bokningsavgift enligt överenskommelse.

 Skjutning med egen ammunition 40 kr/ serie
 Skjuta rabbit 20 kr utöver pris per ask

En dag med jägargruppen på trapbanan - bildserie

Viltmålsskytte
Man skjuter på älgbanan (se - Öppettider , Hitta banan )
Skjutavstånd är 80m och man kan skjuta mot stillastående och/eller löpande älg med (klubbens vapen):
repetergevär 6,5x55
med kikarsikte
halvautomat .308 win
med kikarsikte
repetergevär .22 lr med kikarsikte
Skjutningen kan tränas både sittande med stöd eller stående utan stöd

Avgifter, älgbana (år 2015):
Amunition:
4 patroner 308W 35 kr
4 patroner 6,5x55 35 kr
4 patroner .22 lr 10 kr

Markering per serie, ej medlem 20 kr
Markering per serie, medlem 10 kr
Inskjutning, markering per serie, ej medlem 30 kr
Inskjutning, markering per serie, medlem 25 kr
Intyg/avskrift, protokoll 50 kr
Extra avgift för blyspets: 3 kr/skott (blyspets förstör mer gummiduken/elmarkering)

En serie består av fyra skott (en stillastående älg, löpande till vänster, stillastående, löpande till höger

Företag, föreningar, jaktlag och andra organisationer kan hyra banan utom ordinarie öppettider; 500 kr/timme.
Inskjutning från inskjutningsbaracken ("grisbana"): 50 kr per tillfälle. Skytten markerar själv.

Beställning och rådfrågning: 
Tommy Ivarsson tel. 0321-50265       070-5427219
Sven-Olof Nordström tel. 033-157453       

 Pistolskytte

Man skjuter på pistolbanan. (se Hitta banan).
Lättast att få kontakt med någon av funktionärerna är under serietävlingar på FOK:s pistolbana (oftast tisdagarna kl.18.00 eller vissa torsdagar kl.18.00 när man har "öppet hus"). Pistoler kan lånas av klubben.
Det finns två banor under tak, 25m och 50m.
Lämpligast för nybörjare är att genomgå grundkurs i pistolskytte.

Företag, föreningar, jaktlag och andra organisationer kan hyra banan (både krutpistolban och luftpistolhallen) utom ordinarie öppettider.
Vapen kan lånas av FOK.
      

          Tillbaka till huvudmeny