Nationell helmatch
Är en kombinerad skjutning på bana mot (A) precisionstavla, (B) snabbskjutningstavla och (C) figurtavla på 25 m avstånd.

delmoment A - Precision (precisionstavla)

provserie

5 skott

 

            6 min

Serie 1

5 skott

Serie 2

5 skott

Serie 3

5 skott

Serie 4

5 skott

 

delmoment B - Snabb (snabbtavla)

provserie

5 skott


  Tavlan svänger-

  visas 3 sek för varje skott
  bortsvängd 7 sek

Serie 5

5 skott

Serie 6

5 skott

Serie 7

5 skott

Serie 8

5 skott

 

delmoment B - Figurtavla
Figurer får beskjutas i valfri ordning

Serie 9

5 skott

      18 sek

Serie 10

5 skott

      16 sek

Serie 11

5 skott

      14 sek

Serie 12

5 skott

     12 sek

FigurtavlaMaximal poäng per delmoment är 200 d.v.s. för hela tävlingen 600 poäng.Tillbaka till huvudsidan