FOK är ansluten till riksorganisationer: Svenska Sportskytteförbundet, Svenska Pistolskytte Förbundet och Svenska Jägareförbundet 

Kontaktinformation:

Adress

 

FOK Borås
Box 11
503 05 BORÅS
Plusgiro: 280986-1      -för medlemsavgift-
Föreningsnr: 16817-38
Organistionsnr: 864501-6562
Organistionsnr till pistoskytteförbundet:
15-273
Email Styrelsen & Webmaster

Kontaktperson: Anders Andersson   Mobil: 0708 471762

FOK:s styrelse 2017:

Ordförande

Anders Andersson
Mobil:       0708-471 762
E-mail:      anders.andersson@fokboras.se

Vice ordförande

Jens Ståhl
Sekreterare Mikael Polgary

Kassör

Tomas Ånhed

 

Övriga ordinarie ledamöter

Hartwig Krüger
Åke Nordin
John Rossen
Esko Nyysti
David Säll

Adjungerade ledamöter:

Sonny Svensson
Davor Gaupp
Sören Wahlberg
Lars Larsson

Styrelsesuppleanter:
Claes Berg
Kristofer Odehammar

Morgan Friberg

Revisorer:

Michael Eng

Jan Johansson

Revisorsuppleanter

Kjell Andersson

Björn Lundberg

Valberedning:

Niklas Arabäck
Johan Tylestrand
Joe Furborg

Ombud till olika möten där föreningen skall närvara:       Anders Andersson

Firmatecknare / får uttaga medel från föreningens konto:
Anders Andersson och Tomas Ånhed

Sektionsledare:

Trap:       John Rossen och Jim Andersson
Pistol:      vakant för tillfälle; tf Sonny Svensson
Viltmål:    Tommy Ivarsson

Banansvariga:
Trapbanan:      vakant
Pistolbana:       Sören Wahlberg     
Viltmålsbana:   Tommy Ivarsson     tel.  0321-50265      070-5427219
Övergripande ansvarig banchef för samtliga banor: Sören Wahlberg    

Hemsidan:             Davor Gaupp och Åke Nordin
Medlemsavgifter/Medlemsregister:       Davor Gaupp

Ungdomssektion, luftpistol:     Lars Larsson    033-241803,     0760-277697
Utbildning, pistol:                     Lars Larsson    033-241803,    0760-277697

Jägarexamen - teoriprov, uppskjutning hagelvapen- och kulvapen:
John Rossen          033-282315,  070-6017640
Tommy Ivarsson   070-5427219
Jim Andersson       070-5877920


Medlemsavgift 2019:
Senior, aktiv:     650 kr
Junior (tom det år man fyller 20):   200 kr
Passiv medlem: 150 kr
Passiv junior (tom det år man fyller 20):   50 kr
Betalas till Plusgiro 280986-1