FOK är ansluten till riksorganisationerna: Svenska Skyttesportförbundet, Svenska Pistolskytteförbundet och Svenska Jägareförbundet 

Kontaktinformation:

Adress:

FOK Borås
Box 11
501 13 BORÅS
Plusgiro: 280986-1      - för medlemsavgift -
Föreningsnr: 16817-38
Organistionsnr: 864501-6562
Föreningsnummer i Pistolskytteförbundet: 15-273
E-mail: Styrelsen & Webmaster

Kontaktperson:    Peter Taari     Mobil: 070-8209226
                             E-mail:      Peter.taari@fokboras.se 


FOK:s styrelse 2023:

Ordförande

Peter Taari
Mobil: 070-8209226
E-mail:    Peter.taari@fokboras.se 

Vice ordförande

Anders Persson
Sekreterare Klas Ernbert
Andra sekreterare Hartwig Krüger

Kassör

Tomas Ånhed

Övriga ordinarie ledamöter

Mikael Polgary
Esko Nyysti
David Säll
Morgan Friberg

Adjungerade ledamöter:

Sonny Svensson
Davor Gaupp
Jens Ståhl
Christos Lappas
Styrelsesuppleanter:

 

Anna Sambar
Kent Ivarsson
Matti Kirilov

Revisorer:

Michael Eng

Björn Lundberg

Revisorsuppleanter

Peter Janus

Kjell Andersson

Valberedning:

Johan Tylestrand
Erik Wasselius
Åke Nordin

Medlemsavgift 2024:
Senior, aktiv: 750 kr
Junior (t.o.m. det år man fyller 20): 200 kr
Passiv medlem: 200 kr
Passiv junior (t.o.m. det år man fyller 20): 50 kr
Betalas till Plusgiro 280986-1