Fripistol skjuts på precisionstavla på 50 m avstånd.

Tid för tävlingen är 2 timmar och 15 min inklusive valfritt antal provskott innan tävlingskotten.

Pistol får laddas med 1 skott i taget.

10 skott avfyras mot varje spegel.

Tävlingen omfattas av 60 tävlingsskott.

Vapen: .22 lr. Enda begränsningen i vapnets utformning är att kolven får inte vidröra armen.