FOK:s traditionella Annandagsskjutning        / DG

      Kl. 10: Trapbana

Man skjuter 2 skott på varje station, sammanlagd 10 skott.
Utkastaren är justerad så att både duvans utgångsvinkel i höjd och sidan är konstant.
Placering räknas efter antal träffar. Vid samma antal träffar avgörs placeringen efter skyttarnas inbördes fördelning av
träffar och bomar; den som har den senaste bom får sämre placering.

    Kl. 11: Pistolbana

Det skjuts först en provserie (5 skott) innan tävlingen.
Tävlingen består av fyra serier mot internationell pistoltavla (med cirklar markerade 1 till 10) på 25 m avstånd (precisionsskjutning) med enhandsfattning.
Varje serie består av 5 skott avlossade under en tid av 6 minuter (sammanlagd 20 skott).
Man räknar resultat på två olika sätt, beroende hur skytten är klassad:

Klass 1 (nybörjare) samt icke pistolskyttar och ditto familjemedlemmar skjuter och räknar poäng som vanligt i precisionsskjutning; dvs. träff i ring 10 ger 10 poäng, träff i ring 1 ger 1 poäng.
Max antal poäng är 10x20skott=200.
Om skottet hamnar på cirkellinjen mellan två fält, räknas poäng till skyttens fördel, dvs. med högre valör.

Skyttar i klass 2 och 3 (riksmästarklass) får 220 poäng innan tävlingen börjar och varje träffvärde (poäng) dras
ifrån 220 begynnelsepoäng (vid träff i ring 10 dras 10 poäng, vid träff i ring 1 dras 1 poäng).
Vid bom (träff utanför cirklar) dras 10 poäng. Max antal slutpoäng är 200 (dvs. vid 20 träff i fält 1).
Om skottet hamnar på cirkellinjen mellan två fält, räknas högre valör, alltså i det här fallet till skyttens nackdel.
(för jä.....it, men riksmästarklass skall kämpa hårt mot nybörjare och icke pistolskyttar...!)
Skott på cirkelinjen mellan "1" och "ut" räknas också som träff utanför cirklar, dvs avdrag 10 poäng.

Veteraner som är nybörjare tävlar i klass 1. Veteraner i allmänhet har guldmärke och tävlar då i klass 2/3.

Klubbens vappen kan lånas.
Avgift 60.- kr för båda grenar (inkluderar ammo, pris, glögg, korv!).
Alla deltagare får pris.
Glögg och grillad korv serveras.