FOK BORÅS

STYRELSEMÖTE 2024-01-18 / sammandrag

                                                                                      

Närvarande:

Peter Taari, Hartwig Krüger, David Säll, Kent Ivarsson, Tomas Ånhed, Esko Nyysti, Christos Lappas,

Kjell Andersson, Morgan Friberg, Jens Ståhl, Joe Furborg, Axel Martinsson, Allan Bergman BPS

 

Rapporter

   Ekonomi

      Beloppet på omsättningskontot och på sparkontot presenterades.

      Väntar fortfarande på faktura från Safeteam.

      Pistol

        - Vi har haft skyttar som deltagit i tävlingarna Swedish Cup Sävsjö

       -  MAP årsredovisning, Sonny S, håller på och uppdaterar allas uppgifter.

       -  Vinterfält planering pågår, Saknas funktionärer

      Trapbana

 - Verksamheten på Trapbanan har stängt för säsongen öppnar i april igen.

-  John Rossens förordnande som provledare går ut vid årsskiftet. Han förlänger inte sitt förordande

-  Inga jägarexamensprov genomfördes under 2023

 

Föreningsintyg

  9 föreningsintyg behandlades och godkännes; vappen: 

 -  Ruger GP100 cal.357, Förnyelse

 -  Sig Sauer P226, Cal. 9 mm, Ny Licens

 -  Ruger MK4, Cal. 22, Ny Licens

 -  Feinwerkbau AW93, Cal.22, Förnyelse

 -  CZ Tactical Sport, Cal 9, Förnyelse

 -  FAS CF603, Cal .32, Förnyelse

 -  Glock M17, Cal 9, Förnyelse

 -  Unique Des 69-U, Cal .22, Förnyelse

 -  CZ SP-01, Shadow, Cal 9, Förnyelse

 

Medlemsärenden:

      Fyra nya medlemmar:

     -   Recai Poyraz

     -  Morhaf Alchekhtaha

     -   Kenny Andersson

     -   Tony Eckegren

 

Utbildning nya skyttar:

      Just nu 13 st anmälda till nybörjar kursen.

      Kurslitteratur behöver beställas, ordnas av Sonny S.

 

Information Skyttecenter:

    Lite diskussion om ärendet.

    FOK överväger att lämna in en ansökan

        om markanvisning för en mindre skytteanläggning för FOK:s verksamhet

 

Övriga frågor

        Representat för BPS är alltid inbjuden till FOK:s Styrelsemöte, FOK kommer att vara med på
               BPS:s Styrelsemöte, (Första tisdagen varje månad, kl.17:00)

        Tomas köper in frimärken innan prishöjningen. Inköpt

        Luftpistolstuber, vi har bara en som är godkänd.

            Beslutades att köpa in två st nya. Beställt av Sonny S.

        -  Hartwig har fått licenser för att skrota 3 gamla pistoler. Pågång.

        -  Safeteam skall göra en programvaruuppdatering av larmsändaren.

             Kassunen gick inte att öppna så de kom inte in. Hartwig och Björn jobbar på problemet

        -  Medlemskort/taggar. Beslutades att vi tillsammans med BPS utreder frågan vidare,

            ID-Kort med RFI-tag

        -   Föreningskläder. Man kan köpa genom Stadium Team Sales webbutik.

            Klubben får 6% på orderbeloppet, och med Stadiumlogga ytterliggare 6%.

            Axel redovisade hur upplägget ser ut, 100 st Loggor behöver tryckas upp av Stadium.

            Beslutades att gå vidare med att lägga upp för inköp av medlemmar, via hemsidan.

        -   Axel redovisar en FOK logga med ”de gamla färgerna” som mötet beslutades att användas.

            Axel tar fram ett dokument med logga och färgkoder, sparas på vårt share point

        -  Datum för årsmöte 2024-02-29 kl 19:00 i Lufthallen.

        -  Styrelsemöte 2024-02-22 kl 18:00 i lufthallen.

       -   Verksamhetersberättelser behöver tas fram, Peter T och Klas E sammanställer

       -   Kallelse behöver sändas ut inom en vecka, Peter T och Klas E ordnar med detta.

       -  Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 2024-02-19.

       -  Medlemsavgiften är 750 kr för 2024, vad skall den vara 2025, förslag 850:-

        -  Vi måste röja på gamla skjutbanan. Behöver planeras,

            Morgan Friberg sammankallar och planerar  genomförandet

       -   Kan vi flytta kassunerna till BPS, utreds vidare.

             En kassun på hagelbanan?, utreds vidare.

       -   Rapport till FoF om antal aktiva på våra utomhusanläggningar redovisas, Tomas Å.

       -   Idrottonline + Skyttesportförbundet, Joe + Jens + Sonny Kollar upp läget

       -  Gamla styrelsemötesprotokoll skall publiceras på hemsidan. Just nu ligger bara de senaste där.

 

Nästa möte      2024-02-22 kl 18:00, i lufthallen.