/DG

FOK BORÅS

 

             STYRELSEMÖTE 2023-11-09

 

Närvarande:

Peter Taari, Hartwig Krüger, Tomas Ånhed,

Anders Persson, Kent Ivarsson, Klas Ernbert,

Mikael Polgary, Esko Nyysti, Christos Lappas,

Kjell Andersson, Morgan Friberg

 Rapporter

   Ekonomi

      Tomas redovisade saldo på kontot och på sparkontot. Väntar fortfarande på faktura från Safeteam.

 

   Pistol

      Luftpistolsäsongen är igång. Några skyttar från FOK har varit på Öckerö och tävlat.

                     

   Trapbana

      Verksamheten på Trapbanan har stängt för säsongen öppnar i april igen.

      Eventuellt kommer jourgruppen träffas och skjuta någon helg.

 

Föreningsintyg

     Tre föreningsintyg utfördades:

        Pistol  CZ Shadow 29 MM   kaliber 9mm

        Pistol  Manhurin 73 sport .357

        Pistol  SW Revolver kaliber 22

 

Medlemsärenden:

        Tre nya medlemmar

          - Wincent Berglund

         -  Johan Andersson

         -  Peter Almroth

     Johan Andersson – oklart aktiv eller passiv, Davor får inte kontakt, Mikael Polgary kontaktar honom.

 

Utbildning nya skyttar:

        Nybörjarkursen är slut för året.

 

Hundraårsjubileum:

       16/12 Officersmässen kl 17:00 Julbord, kostnad 300 kr / person. Anmälan på nätet senas 1/12.

 

Information Skyttecenter:

         Åter remitteringen från FOF tas upp i Kommunfullmäktige för vidare behandling.

 

Övriga frågor

       -  ”Medlems-Kort”/tagg att visa upp på skjutbanan. Kan Sisu finansiera? Samordna med BPS?

      -   Uppdatera uppgifterna om FOK på kommunens hemsida, Klas kollar med kommunen.

      -   Uppdatera uppgifter om ansvariga mm på vår hemsida Klas kollar med Davor.

     

Nästa möte         2023-12-14 kl 18:00, i lufthallen.