FOK BORÅS                                                                                /DG
                          
STYRELSEMÖTE 2023-09-12 /sammandrag

 

Närvarande:     Jens Ståhl (Mötesordförande), Esko Nyysti,

                        Klas Ernbert, Davor Gaupp, Christos Lappas,

                        Kjell Andersson, Hartwig Krüger, Tomas Ånhed

Rapporter

     Ekonomi

      Beloppet på rörelsekontot och på sparkontot presenterades

      Väntar på faktura från SafeTeam avseende nytt larmabonnemang och modem, ca 27.000 kr.

 

     Pistol

          VSM i Precision avgjordes i Mariestad, FOK tog följande medaljer

           Individuellt:
    - Axel Martinsson - Silver i A, B & C.
   - Hartwig Krüger - Guld i Vä

          Lag:
    - Lag A - Silver, Axel Martinsson, Hartwig Krüger, Joe Furborg.
   - Lag B - Silver, Axel Martinsson, Joe Furborg, Esko Nyysti.
   - Lag C - Silver, Axel Martinsson, Joe Furborg, Erik Wasselius
   - Lag Vä - Guld, Hartwig Kruger, Esko Nyysti

Kretsmästerskap Precision i Vapengrupp A, B och C genomfördes med framgång,

Individuellt:    - Axel Martinsson Brons i A, Guld i B

Planering har börjat för FOK:s deltagande i SM nästa år som arrangeras i Kristianstad & Malmö      

2024-06-29 – 2024-07-07.

 

     Trapbana

      Verksamheten pågår.

      Uppskjutningar & uppskrivningar är planerade att ske i september,

      XL Bygg Norrby Trä har gjort en förfrågan om att anordna kundaktivitet på Trapbanan

      till våren, Peter Taari får ta kontakt med dem.

 

Föreningsintyg  

            2 föreningsintyg behandlades och godkännes; vappen: 

      -     Pistol Tesro TS22 RDS V3, Ny licens

       -    Pistol Feinwerkbau AW93, 22 LR, Ny Licens

 

Medlemsärenden:

       2 Nya medlemmar

         -   Gabor Vincent

         -  Tor Andersson

       Vi är 175 medlemmar idag.

 

Utbildning nya skyttar:

        Kursen är slut för året, två skyttar har gett upp och har slutat,
        Onsdagsträning pågår denna månad ut.

        Från den första oktober startar träningen i LP-Hallen, måndagar och torsdagar

        Informationsbrev till nya skyttar som vill börja skjuta pistol -  text från Davor skall formeras
        och alla i styrelsen skall bidra med input till Davor, tas upp på nästa möte.

 

 Hundraårsjubileum:

       Ingen ny information.

 

 Information Skyttecenter:

      Vi har kontakt med Borås Stad om fortsättningen av ärendet

 

 Övriga frågor

         Beslut om att söka vapenlicens för en Wahlter KSP200, cal.22, av Clas Berg .

 

        Styrelsen beslutade att vårt vapeninnehav skall utredas och vapen som inte används och
        är inaktuella skall lämnas in som skrot till polismyndigheten, ansvarig Hartwig och Kjell,
        redovisas på nästa styrelsemöte.

     

 Nästa möte    2023-10-10, kl 18:00,  i Klubbstugan, gamla skjutbanan Livs Platå