/DG

FOK BORÅS
                       
STYRELSEMÖTE 2022 04 14  / sammandrag

 

Närvarande: Anders Andersson (ordförande), Jens Ståhl,

Hartwig Krüger, Esko Nyysti, Åke Nordin, Mikael Polgary,

Morgan Friberg,

adjungerade: Davor Gaupp, Sonny Svensson, Christos Lappas

Rapporter

Pistol
-   Utesäsongen har nu startat, dock med få deltagande skyttar på klubbtävlingarna i starten.

Trappbana
-  Verksamheten startade den 28/3.

 

Föreningsintyg

        Pistol, Unique, .22 LR (förlängning)

  
    Medlemsärenden
       7 nya medlemmar antogs.
 
            - Adnan Smajlagic
             - Jesper Pohlin
            - Per-Åke Andreasson

  - Christoffer Hedelin
  - Marcus Qvist
  - Beatrice Johansson
  - Kevin Hedelin

        

        För närvarande saknas betalning av medlemsavgiften för 61 medlemmar.

        Davor skickar ut skrivelse via e-post med påminnelse om att betalningen skall ske snarast.

        Förslaget till skrivelse sänds ut till styrelsemedlemmarna för eventuella synpunkter innan den distribueras.

 

    Utbildning nya skyttar
         Kursen är igång. Målmaterielen diskuterades.

     Information Skyttecenter
        - Just nu tas kostnaden fram för att flytta befintliga vallar till det nya skyttecentret

             och där sålla ut blyet.

         - 28/4 möte med Jingfors på kommunen för att färdigställa skrivelsen med

            kostnaden för detta till kommunfullmäktige.

      Inför Knallen

         - Hartwig utsågs till tävlingsledare med Esko som biträdande vilken också ordnar bemanningen.

         - Åke fixar inbjudan.

      Årsfesten

         Ordföranden kontaktar Johan Tylestrand för att fastställa datum.

      Datum för extra årsmöte
Extra årsmötet blir måndagen den 25/4 kl. 18.00 i klubbstugan.

      Övriga frågor/punkter

        - Arbetsmöte inför Knallen bestämdes till den 24/5 från cirka kl. 15.00.

        - Christos ordnar aktivitet för några arbetskamrater tillsammans med Anders

          på hagelbanan den 20/5.

       Nästa möte        Nästa möte blir den 16/5 kl 18.00 i klubbstugan.