FOK BORÅS                                                                                                  /DG

                         STYRELSEMÖTE 2022 05 16 / sammandrag

 

Närvarande: Anders Andersson (ordförande), Jens Ståhl, Tomas Ånhed, Hartwig Krüger,
Esko Nyysti, Åke Nordin, Morgan Friberg, adjungerade: Davor Gaupp, Christos Lappas

Rapporter

Ekonomi

  Konto-saldo presenterades.

Pistol

  Verksamheten är nu igång för fullt.

Viltmål

   Inget att rapportera/ingen verksamhet.

Trappbana

  Verksamheten startade den 28/3 och är nu i full gång och många skyttar deltar.

Föreningsintyg

Revolver Smith & Wesson m/617, .22 LR (förlängning)
Revolver Manurhin MR73 Sport, .357 Magnum (förlängning)
Pistol Feinwerkbau AW 93, .22 LR (förlängning)
Pistol CZ Shadow 2, 9x19 (förlängning)
Revolver Ruger GP100, .357 Magnum (förlängning)

Växelsats Hämmerli SP20 RRS, .32 S&W Long (förlängning)

Pistol Hämmerli SP20 RRS, .22 LR (förlängning)

Pistol Walther GSP, .22 LR (förlängning)

       8 stycken godkändes, alla förlängningar.

Medlemsärenden
1 ny medlem antogs.
 Albin Landegren
     12 medlemmar har betalat omgående, 24 medlemmar har inte betalat i nuläget.

Utbildning nya skyttar
Kursen är igång och flyter på bra med alla 15 deltagare.

         En person kunde hoppa in på reservplats eftersom en deltagare inte dök upp.

Information Skyttecenter
Beslut om skyttecentret kommer att tas i Fritids och Folkhälsonämnden under juni.

         Därefter kommer det upp i Kommunfullmäktige, troligen beslut under hösten.

Inför Knallen
Hartwig visade upp målanordningar som är rikoschettfria som kommer att kunna ställas upp på
25 meter med vallen på 50 meter bakom.
För närvarande är 67 starter anmälda.

Årsfesten

         Frågan bordläggs till nästa styrelsemöte.

 

Övriga frågor/punkter
Arbetsmöten för att riva gamla skjutbanan beslutades till den 12/6 och 18/6 med start kl. 09.00.

 

Nästa möte   13/6 kl 18.00 i klubbstugan.