Startlista Polis-SM 2022

STARTLISTA PPC 2022-09-22
Skjutlag 1 kl 09.00
1 Jakob Säll SÄPIF Ö
2 Fredrik Martinson Trollhättan Ö
3 Mikael Therstol Skövde Ö
4 Göran Palm Södertörn Ö
5 Anders Lycke Göteborg Ö
6 Claes Wikner Göteborg Ö
7 Tomas Ryrå Trollhättan Ö
Skjutlag 2 Kl 09.40
1 Pontus Danielsson SÄPIF Ö
2 Ingemar Jonsson Trollhättan Ö
3 Thomas Zackrisson Göteborg Ö
4 Kristian Boo SÄPIF VY
5 Stefan Johannesson Trollhättan VY
6
7 Liselott Såmark Stockholm D
8 Fredrik Larsson Trollhättan Ö
Skjutlag 3 Kl 10.20
1 Thomas Idorn Lund Ö
2 Henrik Livbom Luleå Ö
3 Jonas Svärd Lund Ö
4
5
6 Dick Pohl Luleå VY
7 Stefan Fristedt Lund Ö
8 Mikael Olsson Göteborg Ö
Skjutlag 4 Kl 11.00
1 Våge Strålin Karlstad
2 Sune Söderström Stockholm
3 Yvonne Prelog Alingsås D
4 Daniel Takayama Stockholm Ö
5 Jonas Ström SÄPIF Ö
6 Magnus Grankvist Göteborg Ö
7 Rasmus Gyllenberg Göteborg Ö
Fripistol 2022-09-22 kl 11.30
Förberedelsetid + provskott start kl 11.15
1
2 Urban Leth Dalapolisen Ö
3 Mikael Therstol Skövde Ö
4 Fredrik Martinson Trollhättan Ö
5 Tomas Ryrå Trollhättan Ö
6 Anders Lycke Göteborg Ö
7 Claes Wikner Göteborg Ö
Polissnabb 2022-09-22 Kl 12.00
Förberedelsetid start kl 11.55
1 Jakob Säll SÄPIF Ö
2 Ingemar Jonsson Trollhättan VY
3 Hanna Hellsten SÄPIF D
4 Fredrik Larsson Trollhättan Ö
5 Pontus Danielsson SÄPIF Ö
6 Eilert Lantto Luleå
7 Kristian Boo SÄPIF Ö
8 Stefan Johannesson Trollhättan VY
9 Roger Russing Södertörn VY
10 Liselott Såmark Stockholm D
11 Magnus Grankvist Göteborg Ö
12 Anna Undebjörk Luleå D
13 Jonas Ström SÄPIF Ö
14 Teresia Norman Luleå D
Polissnabb 2022-09-22 Kl 13.30
Förberedelsetid start kl 13.25
1 Thomas Idorn Lund Ö
2 Anders Lycke Göteborg Ö
3 Jonas Svärd Lund Ö
4 Claes Wikner Göteborg Ö
5 Henrik Livbom Luleå Ö
6 Stefan Fristedt Lund Ö
7 Våge Strålin Karlstad
8 Mikael Therstol Skövde Ö
9 Göran Palm Södertörn Ö
10 Rasmus Gyllenberg Göteborg Ö
11 Dick Pohl Luleå VY
12
13 Thomas Zackrisson Göteborg Ö
14 Tomas Ryrå Trollhättan Ö
15 Mikael Olsson Göteborg Ö
16 Sune Söderström Stockholm
17 Fredrik Martinson Trollhättan Ö
18 Daniel Takayama Stockholm Ö
Grovpistol 2022-09-22 kl 15.30
Förberedelsetid start kl 15.25
1 Jakob Säll SÄPIF Ö
2 Fredrik Martinson Trollhättan Ö
3 Kristian Boo SÄPIF Ö
4 Henrik Sjöström Lund Ö
5 Urban Leth Dalapolisen Ö
6 Torbjörn Karlsson SÄPIF Ö
7 Dick Pohl Luleå Ö
8 Våge Strålin Karlstad Ö
9 Magnus Grankvist Göteborg Ö
10 Eilert Lantto Luleå Ö
11 Mikael Therstol Skövde Ö
12 Anders Lycke Göteborg Ö
13 Tomas Ryrå Trollhättan Ö
14 Claes Wikner Göteborg Ö
15 Stefan Johannesson Trollhättan Ö
16 Mikael Olsson Göteborg Ö
17 Liselott Såmark Stockholm Ö
18 Rasmus Gyllenberg Göteborg Ö
19 Fredrik Larsson Trollhättan Ö
20 Maud Rylander Stockholm Ö
Luftpistol 2022-09-22 
Skjutlag 1 kl 09.00
1 Urban Leth Dalapolisen Ö
2 Ingemar Lindqvist Lidköping V
Skjutlag 2 kl 18.30
1 Tomas Ryrå Trollhättan Ö
2 Michael Therstol Skövde Ö
3 Ingemar Jonsson Trollhättan V
4 Fredrik Martinsson Trollhättan Ö
Standardpistol 2022-09-23 Kl 09.00
Skjutlag 1
Förberedelsetid start kl 08.55
1 Jakob Säll SÄPIF Ö
2
3 Hanna Hellsten SÄPIF D
4 Thomas Idorn Lund Ö
5 Yvonne Prelog Alingsås D
6 Eilert Lantto Luleå
7 Stefan Fristedt Lund Ö
8 Anna Undebjörk Luleå D
9 Henrik Sjöström Lund Ö
10 Kristian Boo SÄPIF Ö
11 Teresia Norman Luleå D
12 Jonas Svärd Lund Ö
13 Urban Leth Dalapolisen Ö
14
15
16 Jonas Ström SÄPIF Ö
17 Dick Pohl Luleå VY
18 Våge Strålin Karlstad
Skjutlag 2 kl 11.00
Förberedelsetid start kl 10.55
1 Maud Rylander Stockholm D
2 Mikael Therstol Skövde Ö
3 Magnus Grankvist Göteborg Ö
4 Roger Russing Södertörn VY
5 Liselott Såmark Stockholm D
6 Anders Lycke Göteborg Ö
7 Ingemar Jonsson Trollhättan VY
8 Mikael Olsson Göteborg Ö
9 Stefan Johannesson Trollhättan VY
10 Claes Wikner Göteborg Ö
11 Fredrik Martinson Trollhättan Ö
12 Rasmus Gyllenberg Göteborg Ö
13 Tomas Ryrå Trollhättan Ö
14 Thomas Zackrisson Göteborg Ö
15 Fredrik Larsson Trollhättan Ö
16 Daniel Takayama Stockholm Ö
17 Ingemar Lindqvist Lidköping
Sportpistol 2022-09-23 Kl 13.00
Skjutlag 1
Förberedelsetid start kl 12.55
1 Jakob Säll SÄPIF Ö
2
3 Hanna Hellsten SÄPIF D
4 Thomas Idorn Lund Ö
5 Yvonne Prelog Alingsås D
6 Eilert Lantto Luleå
7 Stefan Fristedt Lund Ö
8 Anna Undebjörk Luleå D
9 Henrik Sjöström Lund Ö
10 Kristian Boo SÄPIF Ö
11 Teresia Norman Luleå D
12 Jonas Svärd Lund Ö
13 Urban Leth Dalapolisen Ö
14 Ingemar Lindqvist Lidköping
15
16 Jonas Ström SÄPIF Ö
17 Dick Pohl Luleå VY
18 Våge Strålin Karlstad
Skjutlag 2 kl 15.30
Förberedelsetid start kl 15.25
1 Maud Rylander Stockholm D
2 Mikael Therstol Skövde Ö
3 Magnus Grankvist Göteborg Ö
4 Roger Russing Södertörn VY
5 Liselott Såmark Stockholm D
6 Anders Lycke Göteborg Ö
7 Ingemar Jonsson Trollhättan VY
8 Mikael Olsson Göteborg Ö
9 Stefan Johannesson Trollhättan VY
10 Claes Wikner Göteborg Ö
11 Fredrik Martinson Trollhättan Ö
12 Rasmus Gyllenberg Göteborg Ö
13 Tomas Ryrå Trollhättan Ö
14 Thomas Zackrisson Göteborg Ö
15 Fredrik Larsson Trollhättan Ö
16 Göran Palm Södertörn Ö
17 Daniel Takayama Stockholm Ö
Startlista Fältskjutning Ö 2022-09-24
Patrull 1 Kl 09.00
1 Sonny Svensson SÄPIF
2
3 Sune Söderström Stockholm
4 Lennat Eriksson Trollhättan
5 Alf Andersson Lund
6 John-Åke Andersson SÄPIF
Patrull 2 kl 09.10
1 Eilert Lantto Luleå
2 Våge Strålin Karlstad
3 Ingemar Lindqvist Lidköping
4 Ingemar Jonsson Trollhättan VY
5 Dick Pohl Luleå VY
6 Stefan Johannesson Trollhättan VY
Patrull 3 kl 09.20
1 Hanna Hellsten SÄPIF D
2 Anna Undebjörk Luleå D
3 Liselott Såmark Stockholm D
4 Yvonne Prelog Alingsås D
5 Teresia Norman Luleå D
6 Maud Rylander Stockholm D
Patrull 4 kl 09.30
1 Roger Russing Södertörn VY
2 Thomas Zackrisson Göteborg Ö
3 Göran Palm Södertörn Ö
4 Mikael Olsson Göteborg Ö
5 Mikael Therstol Skövde Ö
6 Rasmus Gyllenberg Göteborg Ö
Patrull 5 kl 09.40
1 Anders Lycke Göteborg Ö
2 Tomas Ryrå Trollhättan Ö
3 Torbjörn Karlsson SÄPIF Ö
4 Fredrik Larsson Trollhättan Ö
5 Henrik Sjöström Lund Ö
6 Jakob Säll SÄPIF Ö
Patrull 6 kl 09.50
1 Thomas Idorn Lund Ö
2 Henrik Livbom Luleå Ö
3 Jonas Svärd Lund Ö
4 Urban Leth Dalapolisen Ö
5 Stefan Fristedt Lund Ö
6 Pontus Danielsson SÄPIF Ö
Patrull 7 kl 10.00
1 Jakob Isebäck Göteborg Ö
2 Daniel Takayama Stockholm Ö
3
4
Fältskjutning W/SIG 2017-05-24
Patrull 1 Kl 11.00
1 Lennat Eriksson Trollhättan
2 John-Åke Andersson SÄPIF
3 Sune Söderström Stockholm
4 Sonny Svensson SÄPIF
5 Eilert Lantto Luleå
6 Ingemar Lindqvist Lidköping
Patrull 2 kl 11.10
1 Ingemar Jonsson Trollhättan VY
2 Dick Pohl Luleå VY
3 Stefan Johannesson Trollhättan VY
4 Roger Russing Södertörnspolisens Pk VY
5 Våge Strålin Karlstad
Patrull 3 kl 11.20
1 Hanna Hellsten SÄPIF D
2 Teresia Norman Luleå D
3 Maud Rylander Stockholm D
4 Yvonne Prelog Alingsås D
5 Liselott Såmark Stockholm D
6 Anna Undebjörk Luleå D
Patrull 4 kl 11.30
1 Göran Palm Södertörn Ö
2 Mikael Olsson Göteborg Ö
3 Mikael Therstol Skövde Ö
4 Rasmus Gyllenberg Göteborg Ö
5 Tomas Ryrå Trollhättan Ö
6 Thomas Zackrisson Göteborg Ö
Patrull 5 kl 11.40
1 Fredrik Larsson Trollhättan Ö
2 Jakob Säll SÄPIF Ö
3 Henrik Sjöström Lund Ö
4 Anders Lycke Göteborg Ö
5 Thomas Idorn Lund Ö
6 Torbjörn Karlsson SÄPIF Ö
Patrull 6 kl 11.50
1 Jonas Svärd Lund Ö
2 Urban Leth Dalapolisen Ö
3 Pontus Danielsson SÄPIF Ö
4 Henrik Livbom Luleå Ö
5 Stefan Fristedt Lund Ö
6 Kristian Boo SÄPIF Ö
Patrull 7 kl 12.00
1 Mattias Jonsson Stockholm Ö
2 Jakob Isebäck Göteborg Ö
3 Elov Kämpe Stockholm Ö
4 Daniel Takayama Stockholm Ö