Betalningarna kan numera skötas via FOK swish:

Pistol: 123 226 2012

Trap: 123 621 5230

Viltmå: 123 423 9885

Ammo: 123 668 3726

Fika: 123 115 3048

(PDF finns: "Övrigt:"; "- FOK swish")